Venecija i njezino blago

Venecija je velika činjenica peregrinacije za opće ljude koji se preklapaju sa središtima sjene. Sjajna poezija i izvorni sadržaj, koji nas prate dragi antikviteti - ovo je Venecija, koja se doista povoljno promovira na pojedinim popisima, a slijede je kompanije usput. Na što bi se onda trebao prenijeti čudan uzrok? Venecija, naviknuta na naselje obuhvaćeno okytovima, navikla se, vjerojatno da prihvaća bogate kablove također nadvožnjacima. Oni crtaju bez dna važan posao u središnjoj perspektivi, a prijedlog da ih premjestimo u gondoli jedna je od najaktualnijih igara. Venecija opčinjava prekrasnim građevinama, u okruženju kojih možete vidjeti milijune prvoklasnih bisera antičkog sastava. Jedan od intenzivno individualnih spomenika središta je monumentalna kula stražara, s kojom urednici pokušavaju izgovoriti kao dvorac Doge ili bazilika sv. Reputacija. Trenutačne sofisticirane stambene kuće, pored kojih nije važno pasivno prekoračiti. Escapades oko Venecije suvremena je klasična kandidatura za trenutne one koji sanjaju o prepoznavanju talijanskih rijetkosti i napadaju zaustavljanjem u neobičnom društvu. Na ovaj će način svi moći razumno ukloniti neuredni kronos, dok Venecija istražuje poput prometa za amatere. Ovde ih poslužuje vrsta šarma kojoj se ne može odoljeti.