Vakuumsko pakiranje mesnih proizvoda iz lublina

Pakiranje se prvenstveno koristi za skladi¹tenje hrane i za¹titu od propadanja, a sastoji se od vi¹e naèina, npr. Vakuumskih vreæica ili posebnih spremnika.

Vivese Senso Duo Shampoo

Vreæe se vraæaju zavarivaèima, ¹to omoguæuje da se tako pohranjena hrana dugo zadr¾i svje¾om, a rok trajanja æe biti znatno produljen. Igra koja ukljuèuje takvo pakiranje otporna je na trganje i znatno je èvrsta. Sastoje se od prikladnih sredstava koja ne mijenjaju okus ili svojstva pohranjenih prehrambenih proizvoda. Meðu vakuumskim pakiranjima mogu se razlikovati jednokratne vreæice i vreæice za vi¹ekratnu uporabu.U prehrambenim tvornicama i skladi¹tima èesto se bavi jednokratnom ambala¾om razlièite debljine, u kojoj se èuvaju proizvodi poput sira, dimljenog mesa, kobasica i, prije svega, ribe i mesa. Kori¹tenje takvih vreæica je dodatno, iako u sluèaju stroja za vakuumsko pakiranje koji usisava zrak i brtvi ¹avove. Èitav postupak izgleda ovako: iz vreæice, dio vreæice treba odvojiti u velièinu pogodnu za odreðenu velièinu proizvoda, koja se spaja na stranu, stavlja hranu u nju, a zatim sastavlja drugi dio. Takvi objekti nisu osigurani za potrebe prehrambene industrije, nego i za kuæanstva.Ambala¾a za vi¹ekratnu upotrebu, za razliku od one za jednokratnu uporabu, koja se u potpunosti mo¾e reciklirati, mo¾e se koristiti i do pedeset puta. To je zbog upotrebe posebne pumpe za usisavanje zraka. Takve su vreæice èesto popularne u kuænim kutijama, a koriste se za pohranu drugih vrsta prehrambenih proizvoda, u hladnjake, zamrzivaèe, ali i za peèenje. Oni takoðer pru¾aju moguænost u¹tede vremena za pripremu hrane, jer skraæuju proces mariniranja proizvoda nekoliko puta, primjerice, stavljanje mariniranog mesa u takvu vreæicu omoguæuje brzo peèenje nakon dvadesetak minuta.Vakuumska ambala¾a savr¹eno ¹titi hranu, pod uvjetom da se po¹tuju odreðena pravila. Potrebno je zatvoriti malu dozu hrane u jedinstvenom pakiranju i prije stavljanja hrane oprati ruke ili staviti rukavice za jednokratnu uporabu. To æe sprijeèiti ulazak bakterija u ambala¾u.