Strugae za kupus elektrieni olx

Stajanje u kuhinji, kuhanje ili priprema malih obroka postaje sve ugodnije i ¹to je najva¾nije br¾e. Ja sam osoba koja voli olak¹ati moje postojanje u kuhinji. Ako mi ne¹to mo¾e stvoriti stroj, za¹to bih ga sam trebao stvoriti. Jednostavno je da æe to uèiniti toèno i naravno, a ja æu u¹tedjeti vrijeme.Moje novo otkriæe je elektrièni rezaè povræa. Zastupam je pola godine i otvorila se kako bi se zapitala kako je bez nje u kuhinji uspjela.

Situacija izgleda vrlo brzo. Ja uzimam povræe, drugi gumb takoðer koristim ili povræe salata, ili krumpir narezan na palaèinke od krumpira, ili sjeckani luk bez suza. Zvuèi nevjerojatno? Do¹li su do toèke u kojoj nisam poku¹ao koristiti rezaè povræa u izravnoj kuhinji.Veæ na trgu postoje mnoge vrste takvih rezaèa povræa. Èinjenica da su elektrièni vrlo je va¾na stvar. Velika mjera ureðaja omoguæuje dugotrajan i ekonomièan rad. Ja sam trenutno u isku¹enju da rezaè, koji je samo dodatak, sloj na moj mlin za mljevenje. Sjajno rje¹enje, volim takve vi¹enamjenske ureðaje. Imam oko pet, ¹est jednakih mrlja za rezaè, svaka ima razlièite o¹trice i broji razlièite namjene, priznaje razlièit naèin povræa. Sve je zbog velikog metala koji je siguran u perilici posuða, ne hrða i ne umara. Osobno je nije nazvala nièim novim.Elektrièni rezaè povræa je pravo na monta¾u, ima vrh za vijak u stroj i nekoliko no¾eva. Nema mnogo elemenata, ali je toliko multifunkcionalno. Trenutno sam uspio provjeriti jesu li sve o¹trice veæ. Dobro trese mrkve, takoðer umjereno ¹iroke komade. Dakle, to dobro radi pri izradi krumpira za palaèinke od krumpira. Krastavac na miserae se re¾e u sekundi, a luk na maloj kocki. Osim toga, èak i sa sirom èini sjajnim ako ¾elite kri¹ke ili trake, samo trebate odabrati odgovarajuæi sloj.Po mi¹ljenju drugih znam da su svi rezaèi u kuhinji blago. Povræe je zdravo, o njima se ne smije zaboraviti u vlastitim jelima, a njihova implementacija zahvaljujuæi rezaèu je u velikoj mjeri njihov zadatak.