Standardi upravljanja skladi tem

U eri privr¾enosti od velike va¾nosti za vanjski izgled, mnoge ¾ene odluèuju o nekim od predlo¾enih tretmana ili korektivnih mjera. Kosa je iznimno va¾na za mnoge ¾ene, stoga popularnost tretmana vezanih uz njih.

Nije vjenèanje vlasnica guste, sna¾ne, duge i sjajne kose ili jednostavno nije dovoljno strpljivo èekati dok ne naraste do duge duljine. Svakodnevna njega ne daje tako brz uèinak i stoga se sve èe¹æe koristi tretman za pro¹irenje kose. Vrijedi znati da je siguran, ne uzrokuje bol, apsolutno je neinvazivan. Zahvaljujuæi tome, na¹a kosa mo¾e biti i nekoliko desetaka centimetara. Ako smatramo da nam je potrebna promjena, vrijedi istaæi metodu u najbli¾em frizerskom salonu. ©to je toèno pro¹irenje na¹ih niti?

Koliko æe centimetara biti pro¹ireno ovisi prvenstveno o svakoj vrsti i strukturi na¹e kose, njihovoj va¾noj duljini, kao i posljednjem rezu. Metode prièvr¹æivanja umjetne ili prirodne kose su oskudne i dijele upotrijebljeni materijal ili tvar. Kosa se mo¾e prièvrstiti, na primjer, s bakrenim rukavima, koja æe nakon ugradnje postati gotovo nevidljiva, to mo¾ete uèiniti i pomoæu aluminijskih prstena pravilno prièvr¹æenih za klijentovu boju kose. Èesto se koristi i hipoalergenski vosak, koji je odabran prema prirodnoj boji kose. S promjenom, nova tehnika ukljuèuje uporabu grijaèa, za koji je dodatak s normalnom kosom prièvr¹æen na ljusku s umjetnom kosom. Iskusni frizer pomoæi æe vam odabrati pravu metodu i du¾inu va¹e kose. Naravno, o toj se vrsti kose treba pa¾ljivo pobrinuti. Iznad svakoga kupit æe se èetkica, koja neæe vuæi kosu, samo lagano zapletati. Kosu treba prati toplom vodom, ne trljati, ne prati ih kru¾nim pokretima, a nakon ispiranja ¹ampona, èe¹ljati ih prstima.