Sjeckalica szt 370

Kupus ide na bilo koji od najoèitijih povræa. Ima niz vrijednih vrijednosti i jaèa tijelo, kao ¹to su: vitamini dijela B, vitamin C, A, E, K. Kao i kalcij, kalij, magnezij, folna kiselina. Zato je vrijedno imati opremu za sjeckanje kupusa koja æe olak¹ati proces pripreme jela. Slicer za kupus daje bliski izgled kako bi se usitio kupus, koji æe se koristiti za stvaranje drugaèijeg naèina salata i salata, kao i toplih jela.

Vivese Senso Duo Oil

Klice od kupusa obvezatne su za izradu velike kolièine kupusa za zakiseljavanje. Uklonjeni i isjeckani kupus se pravi u rolama u dobroj posudi, npr. Baèvi. Pojedinaèni dijelovi su slojevito narezani mrkvom, posuti solju, dodani lovorov list i piment. Na taj naèin rasporeðen kupus, prièvr¹æen i napunjen sprijeda, fermentiran je i zakiseljen. Nakon zakiseljavanja va¾an je sastojak u bigosima, kupusovim juhama i salatama. Szatkownica & nbsp; dobro radi u kongresnim ugostiteljskim objektima, restoranima ili kao ruèna oprema u kuæi, gdje svaki dan imamo moguænost rezanja dovoljno kupusa za izravnu potro¹nju. Kupus je povræe koje tretira mnoge zdravstvene tegobe. Vjerojatno je to prilika za pre¾ivljavanje da sprijeèi anemiju, poveæava ukupni imunitet tijela, lijeèi bolesti zglobova, sprjeèava oticanje. Takoðer pru¾a prekrasan pogled na kosu, nokte i ko¾u. Nedavna istra¾ivanja pokazuju da kupus ima svojstva koja sprjeèavaju razvoj raka reproduktivnih organa i kod osobe, kada i kod ljudi. Sok od kupusa ima posebna svojstva, koja ne samo da jaèaju tijelo, veæ i pobolj¹avaju apetit. Meðutim, mora se priznati da ljudi ne mogu jesti ovo povræe. Oni takoðer ne znaju ulogu koja se bori s bolestima koje ne toleriraju surova jela. & nbsp; Velik dio populacije kupus je motiviran za uvoðenje kupusa u izvorniju mjeru za poèetni izbornik. Mnogo je toga ¹to je rezultat niske kalorijske vrijednosti.