Modna revija u crkvi

Pro¹le subote odr¾ana je predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su planirali vidjeti ¹to su dizajneri stvorili za vegetacijsku sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti èak i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjeni prikaz bio je najdelikatnija èinjenica i punina je pro¹la bez ikakvih prepreka. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. U njihovoj ulozi kori¹tene su samo pouzdane i prozraène tkanine niskih, ¹arenih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Na¹e novinare najvi¹e zanimaju prozraène, ¹arene maksi suknje u kolekciji za kukièanje. Osim njih, èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem takoðer su izazvale po¹tovanje. Za ljetnu odjeæu dizajneri su dizajnirani za ¾ene, izmeðu ostalog i za pletene kape s brojnim kru¾nim tokovima, ukra¹ene èipkom i zanimljivim cvijeæem.Nakon predstave pripremljena je aukcija prekrasne vjenèanice pripremljene posebno za va¾nu situaciju. Haljina je dana osobi koja æe ostati anonimna. Osim toga, prodano je i nekoliko odjevnih predmeta iz najnovije kolekcije. Dohodak od trenutne aukcije bit æe prebaèen u obiteljsku kuæu. Mora se naglasiti da ime ¾eljno podr¾ava razne dobrotvorne i izvrsne akcije. Korisnici bi èesto i¹li na prodaju svojih proizvoda, a ako bi bilo na mjestu prodaje bilo je i posjeta privatnoj tvornici.Glasnogovornik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija stiæi do trgovina na samom vrhu svibnja. Osim toga, najavio je da ime razmi¹lja o otvaranju raèunala, u kojem bi javne zbirke bile drugaèije nego u stacionarnim trgovinama.Na¹a tvrtka za odjeæu na kraju je jedan od najistaknutijih proizvoðaèa odjeæe. On ima nekoliko tvornica u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u suvremenim, prije svega, mnogim najzanimljivijim krojaèima, krojaèima i dizajnerima. Tu i tamo ovaj brand prakticira kolekcije u dogovoru s va¾nim poljskim dizajnerima. Ove su kolekcije toliko popularne da su i prije otvaranja duæana spremne za jutarnje duge redove. Te se zbirke obavljaju na odreðeni dan.Materijali ove tvrtke iz mnogih godina pasu veliku popularnost meðu potro¹aèima, osim u odjelu, kada i u inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne uspijeva spomenuti same nagrade koje je postigla i koje provjeravaju da su rezultati najvi¹e kvalitete.

Pogledajte svoju trgovinu: jednokratnu odjeæu Gdynia