Genitalije mikoze

Biocenoza vagine je dijagnostièko pitanje koje vam omoguæuje da procijenite stupanj èistoæe vagine, njegove biologije, flore i razmaza. Biocenoza su mikroorganizmi koji zauzimaju ¾enski vaginalni epitel koji utjeèe na pravilno funkcioniranje reproduktivnih organa ¾ene. Najva¾nije je odr¾ati pravilnu biocenozu, a dobit na njoj se razmatra putem kirur¹kih zahvata, nepo¹tivanja higijene, hormonalne razine, nekontrolirane uporabe antibiotika i seksualnih metoda.

Biocenoza vagine raèuna na uzimanje obriska iz rupe u projektu kako bi se testirao izluèivanje. Va¾no je napomenuti, koje metode mikroorganizama funkcioniraju u obiteljskim putovanjima i jesu li se dogodili neki patogeni ili upale. Biocenoza se mo¾e napraviti bez upuæivanja lijeènika. ®ena bi trebala uzrokovati da se ovaj standard pregleda, pogotovo kad se uz nju pojavljuju znakovi upale koji vode do njezina vaginalnog svrbe¾a, vaginalnog iscjedka i upale mokraænog sustava. U takvom sustavu, tijek vaginitisa mo¾e se uspje¹no kontrolirati. Ne smijete koristiti vaginalne lijekove niti koristiti antibiotike u bilo kojem obliku jedan sat prije pitanja. Seksualni odnos takoðer treba prekinuti dva dana prije planiranog pregleda. Mjeseèno krvarenje iz moguænosti roðenja takoðer je razlog za¹to ne mo¾ete pristupiti biocenozi. Ako tra¾i isti pregled, vaginalnu biocenozu izvodi ginekolog na ginekolo¹koj stolici. Bris, bris vulve ili urinarnog trakta se nanosi tankom ¾icom ili obriskom. Test je bezbolan, ali se kod upale mo¾e primijeniti nelagodnost. Za dobro ne traje dugo jer je samo nekoliko trenutaka. ®ica s vaginalnim sekretom ispituje se pod mikroskopom u preciznoj prirodi otkrivanja moguæih patolo¹kih mikroorganizama. Dakle, to nije invazivna pretraga, tako da se mo¾ete obuæi i vratiti se na svakodnevne du¾nosti. Ispravan rezultat koji svaka ¾ena oèekuje da poka¾e prisutnost bakterija koje proizvode kiselinu. Ako postoje pojedinaène bakterije i bijele krvne stanice, sada imamo drugaèiji stupanj. S druge strane, u treæem koraku pristupa malom razvoju bakterijske flore i velikom broju patolo¹kih mikroorganizama. U èetvrtom dijelu, meðutim, postoje gljive ili vaginalni trihomi.