Dizajnerska odjeaea za djecu

Prava opasnost od eksplozije je u sluèaju pra¹enja zraka s razlièitim vrstama pra¹ine. Tako mogu biti drvena pra¹ina, fina ugljena pra¹ina ili pra¹kaste boje. U proizvodu velike pozornosti mo¾e doæi do eksplozije sitnog zrna praha razlièitog podrijetla. Paljenje se mo¾e stvoriti otvorenim plamenom, elektriènim varnicama, elektrostatièkim strujama ili dijelovima strojeva koji se zagrijavaju do ¹iroke temperature.

Kako bi se rizik od eksplozije i eksplozije sveo na najmanju moguæu mjeru, korisni su sustavi za ekstrakciju pra¹ine, a najveæu uèinkovitost sustava za skupljanje pra¹ine osiguravaju lokalni ispu¹ni sustavi, koji mogu biti u obliku samonoseæih ruku, odu¹aka ili nadstre¹nica koje se izvode u blizini izvora emisije. Svako nakupljanje pra¹ine treba redovito skidati kako se pra¹ina ne bi slegla ili ponovno smirila. Takoðer je preporuèljivo redovito prazniti spremnik za pra¹inu.

Instalacije za uklanjanje pra¹ine zahtijevaju usklaðivanje s atex informacijama. Prihvaæaju se ventilatori i filteri koji su zajednièki s trenutnim standardima. Ugradnja atexa (atex instalacija u prvoj verziji povezana je s eksplozivnim ploèama koje sadr¾e filtar otporan na eksploziju. Filtri mogu biti jednokratni ili korisni za èestu upotrebu.Eksplozija pra¹ine u instalaciji èini da se membrana igra, eksplozivni plinovi se reflektiraju u atmosferi na takav naèin da ne o¹teti filtar.

https://neoproduct.eu/hr/denta-seal-izuzetno-ucinkovita-snaga-za-izbjeljivanje-i-restauraciju-zubi/Denta Seal Izuzetno učinkovita snaga za izbjeljivanje i restauraciju zubi

Opcionalna oprema za usisavanje pra¹ine mo¾e se koristiti za ga¹enje iskri ili modernih sustava za ga¹enje iskri u pozadini instalacije pomoæu ugljiènog dioksida. Povratne zaklopke treba postaviti na ventilacijske kanale koji se ¹alju na filtar. Namjena zaklopki je sprijeèiti ¹irenje plamena unutar instalacije.