3 stupanjska pumpa

Klipna pumpa postoji kao alat s klipnim radnim tijelom. Ova pumpa je usamljeni najčešće korišteni alat u industriji. Crpke su otporne na onečišćenje ispumpane tekućine.Stoga alat vjerojatno sadrži nove načine napajanja. Može se pokretati električnom energijom, komprimiranim zrakom, izgaranjem ili hidraulično.

Klipna pumpa koristi se u konstrukciji za trajno ili dugoročno očitavanje. Postoje modeli dizajnirani za aktivnosti u bilo kojem zraku, osim polu-uranjanja ili značajnog uranjanja.Na svim snimcima crpka se akumulira iz:-cilindrik (klip se kreće u njemu,-klip (utječe na tekućinu u komori,- klip (pomiče klip,- usisni ventil (automatski - omogućava usisavanje tekućine prilikom podizanja klipa, automatski se zatvara kada klip padne,- ventil za pražnjenje (automatski - omogućuje pumpi da ispumpa tekućinu kada klip padne, automatski se zatvara kada se klip podiže,Crpka ima brojne prednosti jer je sposobna mijenjati radna opterećenja, crpiti tekućine s visokom viskoznošću, pumpa tekućine s niskim viskozitetom, ima konstantan kapacitet i ne zahtijeva prethodno punjenje. Njegove karakteristike su veliki operativni troškovi i niska učinkovitost.Do izuma centrifugalne crpke, pumpa se koristila posebno u tehničkim crpkama. Sada se njezin govor malo smanjio, ali još uvijek postoje mjesta na kojima se servira, ili je čak potrebno.Klipna pumpa je prvenstveno dostupna u kalupovima i izdržljiva je za mehanička oštećenja. Jednostavan popravak je druga prednost. Tamo gdje trošimo na učinkovitost, možemo nadoknaditi potrebu da nazovemo skupu uslugu u slučaju kvara.Ako ne razumijemo koju pumpu koristiti, možemo pouzdano koristiti klipnu pumpu, postoji tradicionalni, dobro provjereni dizajn koji će se definitivno nositi.